Устойчиво строителство в хармония с природата и човека!

ОТГОВОРНО ЗА СГРАДИТЕ

В дейността си GREENSTORE предлага всички материали, системи, проекти и услуги за устойчивото строителство. Така постигаме за клиентите си:

Пазарното отличаване на сградите с нисък екологичен отпечатък. Даваме сигурност в реалното представяне на сградите. Вдъхновение за развитие и иновативност. Осигурява изходни точки за сгради, които надхвърлят регулациите. Система намаляваща оперативните разходи. Стандарт за прогрес, екологична отговорност и здравословна среда.

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

ЗЕЛЕН СКЛАД

ЗЕЛЕН СКЛАД

BREEAM

BREEAM

НОВИНИ

НОВИНИ